Köp online

Produkter

Tömma toalettavfall efter 2015-04-01


Vad säger lagen?

Kan min tank byggas om och vad behövs?
Hur bygger jag om min toalettinstallation för sugtömning i land?
Var kan jag tömma toalettavfallet? 

Kan min tank byggas om och vad behöver jag för material?


Det finns en standard som skall följas vid ombyggnad - ISO 8099. I korthet innebär ISO 8099 följande:
 
• Utloppet i tanken skall passa en slang med inre diameter 38 mm.
• Avluftning i tank och skrov skall passa en slang med minst inre diameter 19 mm.
• Du måste suga från botten av tanken.

Standarden beskriver också hur däcksförskruvningen skall se ut. Den ställer också krav på nya septiktankar om att de skall vara förberedda för nivåmätare samt ha en inspektionslucka.
 

Hur bygger jag om min toalettinstallation för sugtömning i land?


Under förutsättning att du inte behöver byta din toalett, tank och eventuell tömningspump räcker det med en däcksförskruvning, ett t-rör eller y-rör alternativt en y-ventil och lite slang.

Om du inte kan tillgodose 19 mm avluftning (invändig diameter), kan du installera en undertrycksventil - s.k. TankSaver. Monteringen är enkel och den passar i tankar av plast och rostfritt.

Följande installationer är ej godkända efter 2015:
 
Avfallet går från toalett via en trevägskran, antingen till havet eller till septiktanken. Möjlighet till sugtömning via däck saknas.
Avfallet går direkt från toaletten till septiktanken. Vidare från septiktanken direkt ut i havet. Möjlighet till sugtömning via däck saknas.

Följande installationer är godkända efter 2015:
 
Avfallet går från toalett till septiktank. Avfallet kan endast tömmas via sugtömningsstation i land.
Avfallet går från toalett till septiktank. Avfallet kan därefter via Y-ventil, tömmas i havet (på tillåtet område), eller via sugtömningsstation i land.


Vad kostar det då att bygga om mitt system, eller göra en komplett installation? Här får du en fingervisning:
 
    Ombyggnad:  Komplett installation: 
Toalett Jabsco, manuell med standardskål Twist `n´ Lock 0 kr 1 699 kr
Septiktank Diablo, 37 liter  0 kr  445 kr
Anslutningsplatta Diablo septiktank 0 kr  665 kr
Ventilerad böj ø 38 mm 0 kr  199 kr
Ventilerad böj ø 19 mm 0 kr 119 kr
Sanitetsslang gastät, inre ø 38 mm 1 x 299 kr = 299 kr  3 x 299 kr = 897 kr
Sanitetsslang gastät, inre ø 19 mm 0 kr  1 x 210 kr = 210 kr
Slangklämma ABA syrafast 22-32 mm 0 kr  8 x 19 kr = 152 kr
Slangklämma ABA syrafast 38-50 mm 8 x 22 kr = 176 kr  16 x 22 kr = 352 kr
Tankventilator rostfri/nylon 20 mm 0 kr  85 kr
Odörfilter septiktank 0 kr  539 kr
Däcksförskruvning septiktankstömning ISO8099 475 kr  475 kr
Y-ventil 38 mm för toalett 945 kr  945 kr
Länspump Whale Gusher Urchin, löst handtag (BP9021) 0 kr  995 kr
Tankmätare Gobius 1 för septiktank 0 kr  1 650 kr

TOTALT: 1 895 kr  9 427 kr

Prisuppgifterna hämtade från september 2014. Vi reserverar oss för prisjusteringar.

Skall du byta toalett? Det finns tendenser att man drar upp mycket mer spolvatten i septiktanken med en manuell toalett. Således ser en elektrisk toalett till att du inte fyller tanken lika fort och kan då nyttja båten en längre tid mellan besöken på en sugtömningsstation. Här hittar du vårt sortiment av toaletter.

En elektrisk toalett med magnetventil tar in sötvatten från färskvattentanken, som spolvatten. Fördelen med detta är att du slipper odörer från spolvattnet som uppstår när saltvatten står i slangen.

Kan jag få hjälp med monteringen? Självklart! Om båten ligger i Göteborgsområdet har vi fast pris på installation av både elektrisk toalett, septiktank och sugtömning.

Vad säger lagen?


2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas. Förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar finns i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:13 som träder i kraft 1 april 2015.

Ännu så länge finns inga krav på att plombera befintlig bordsgenomföring för tömning av septiktank. Om du skall ta ut din båt i Europa och andra delar av världen är det en god idé att läsa in sig på de regler och lagar som gäller i respektive land. I vissa länder finns det krav på att du skall kunna plombera en Y-ventil så att du inte av misstag tömmer avfallet i havet. Detta kan ske t.ex. med en Y-ventil som har möjlighet att låsas i ett läge med ett hänglås.


Var kan jag tömma toalettavfallet?


Var hittar jag tömningsstationerna? Klicka här för att se aktuella tömningsstationer på Transportstyrelsens hemsida (nytt fönster). Här kan du läsa om kostnader och avgifter för toatömning.