Köp online

Produkter

Dags för ny rigg?


Båtens mast och rigg tillhör båtens mest utsatta delar och säkerheten ombord ställer höga krav på styrka och funktionellt utförande.

Vårt tekniska kunnande och långa erfarenhet garanterar kvalitén, men den rätta anpassningen av olika funktioner till just er båttyp är helt beroende av de uppgifter vi får av er. För att Seldéns konstruktörer skall kunna ta fram
den perfekta riggen, behöver vi få tillgång till fakta om just din båt.

Fundera över vad du vill att din rigg skall göra för dig. Vilka funktioner passar dig, din besättning och din båt?

Om du önskar en offert från oss - börja med att fylla i nedanstående PDF-formulär så gott du kan. Skicka dem till order@vikingyachting.se, vi kommer sedan tillsammans med konstruktörerna på Seldén Mast ta fram ett förslag som passar dig och din båt.


  


Korrekt underlagg

Fyll i fakta om båten så noggrant som möjligt. Komplettera gärna med riggritning om det finns.


Din nya rigg

Fundera igenom vilka funktioner du vill ha av din nya rigg. Hur vill du t.ex. hantera segel?